A Travellerspoint blog

I gang att for barneheim (Hallingdølen, 10.09.15)

Laurdag fyller 1000 badeender Rukkedøla. Dei kappseglar for barneheimsbarn i Zimbabwe.

AR-150919959.jpg&MaxW=Innsamling: I fjor vart det samla inn 118.000 kroner under arrangementet i Nesbyen. I år er ikkje målet noko mindre.

AR-150919959.jpg&MaxW=Innsamling: I fjor vart det samla inn 118.000 kroner under arrangementet i Nesbyen. I år er ikkje målet noko mindre.


Og då er det sjølvsagt Lene Tollefsen Rodegård som står bak.

Det er andre året ho står i spissen for arrangementet «Nesbyen gir tilbake» i den nye flaumsikringsparken ved Hajembrua. I fjor vart det samla inn 118.000 kroner. Målet er ikkje noko mindre i år.

– Uverkeleg

Pengane givarglade nesningar har bidrege med, kjem til nytte.

I slutten av august opna det fyrste av husa på barneheimen som Midlands Children Hope Project driv i byen Gweru. Det var ein stor dag for prosjektkoordinatoren frå Nes.

– Det er uverkeleg å tenkje på at me på berre sju veker faktisk har klart å bygge det fyrste barneheimsbygget, seier Rodegård.
V1-150919959.jpg&MaxW=Barneheimen: Det fyrste huset er bygd og opna i Zimbabwe. No startar arbeidet for å finansiere hus nummer to.

V1-150919959.jpg&MaxW=Barneheimen: Det fyrste huset er bygd og opna i Zimbabwe. No startar arbeidet for å finansiere hus nummer to.

Prosjektet har møtt motstand på vegen. Men då vart oppturen no desto større. Mykje av pengane har Rodegård samla inn i heimbygda.

– Nesbyen og nesningane har verkeleg vore av dei store bidragsytarane. Dette hadde ikkje vore mogleg utan dei.
Står på: Lene Tollefsen Rodegård arbeider for gateborn i Zimbabwe..

Står på: Lene Tollefsen Rodegård arbeider for gateborn i Zimbabwe..

Byggjer meir

Det fyrste av tre bygg kan huse 10 born.

No arbeider Lene Tollefsen Rodegård og medarbeidarane hennar for å bygge hus nummer to. For dei treng to nye hus for å ha kapasitet til dei 24 borna barneheimen har i dag. Og det er der laurdagens arrangement kjem inn.

– Alt me får inn frå årets «Nesbyen gir tilbake» går til bygging av hus nummer to. Det håpar me er klart innan februar 2016, seier Rodegård, og håpar på minst like mykje folk som i fjor. Andeløpet med 1000 ender kan bli eit høgdepunkt. Kven har satsa på anda som kjem fyrst til mål? Men det er ikkje berre laurdag det skjer. Torsdag er det quiz der inntektene går til prosjektet. Det blir også konsertar med lokale artistar i kulturhuset.

Posted by timeforafrica 03:35

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Be the first to comment on this entry.

Comments on this blog entry are now closed to non-Travellerspoint members. You can still leave a comment if you are a member of Travellerspoint.

Enter your Travellerspoint login details below

( What's this? )

If you aren't a member of Travellerspoint yet, you can join for free.

Join Travellerspoint